17 tysięcy mieszkańców zaangażowało się w Jaworznicki Budżet Obywatelski. Mieszkańcy coraz częściej dostrzegają istotę budżetu partycypacyjnego w Jaworznie. W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja podsumowująca trzecią edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

REKLAMA

Na sali pojawili się mieszkańcy, których projekty zwyciężały w poprzednich edycjach oraz mieszkańcy zainteresowani kształtem kolejnej edycji JBO.

Na początku spotkania wszystkich gości powitała sekretarz miasta Ewa Sidełko-Paleczny, która stwierdziła, że budżet obywatelski w Jaworznie jest konsekwentnie wykonywany zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami.

Następnie głos zabrała wiceprezydent Monika Bryl, która podkreśliła, że liczba 17 tysięcy mieszkańców zaangażowanych w JBO jest sygnałem dla miasta, żeby kontynuować tę inicjatywę.

Łukasz Kolarczyk przedstawił efekty drugiej edycji JBO. Ogólna kwota przeznaczona na JBO 2015 to prawie 3 miliony złotych, które trafią w postaci zrealizowanych zadań do 20 obszarów konsultacyjnych. Do realizacji wyłoniono 29 zadań, w 2015 roku zrealizowano 28 z nich. Jedno z zadań jest w planach na 2016 rok, ponieważ wiąże się ono z budową miejsc parkingowych przy nowo powstającej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jeziorkach.

W ramach JBO 2015 powstało przez rok 10 boisk sportowych, a na Borach wybudowano skatepark. Powstało także 10 placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. W trzech obszarach zainstalowano monitoring. W dzielnicy Góra Piasku powstał stół multimedialny dla dzieci, a przy boisku Szkoły Podstawowej nr 16 wybudowano trybuny.

- REKLAMA -Zewnętrzne linki