REKLAMA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna wraz z grupą przyjaciół wyszło z inicjatywą uhonorowania jaworznickiej poetki – Alicji Dudek. Towarzystwo pragnie wydać tomik poezji poetyki, co bez wątpienia dla każdego poety jest najwyższym wyróżnieniem.

Pani Alicja Dudek została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Otrzymała Medal Komisji Narodowej. W Jaworznie odznaczono ją złotym Liściem Jaworu. Planowana publikacja pozostawi ślad poetyckiej twórczości jaworznianki.

Towarzystwo zbiera potrzebne fundusze na wydruk i wydanie tomiku poezji. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć inicjatywę wpłat można dokonywać na konto TPMJ na numer 02 1020 2528 0000 0502 0105 5235 z dopiskiem “tomik poezji”.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki