REKLAMA

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Klub Relaks zapraszają do udziału w konkursie poetyckim „O Złotą Lirę”. W zeszłym roku prace na ten konkurs nadesłało 61 osób. Prace należy przesyłać do 10 września na adres Klubu Relaks – ul. Szczakowska 35 lub Miejskiego Centrum Kultury i Sportu – ul. A. Mickiewicza 2.

Regulamin
Nazwa konkursu: „O Złotą Lirę”
Organizator: Klub„Relaks” i Stowarzyszenie Twórców Kultury w .Jaworznie
Termin zgłoszenia: 10.09.2008 r.
Regulamin:
l.Organizatorem konkursu jest Klub „Relaks” i Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie pod patronatem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
A – młodzież szkół średnich,
B – dorośli.
3. Tematyka utworów’ dowolna.
4. Dwa wiersze należy nadesłać w trzech egzemplarzach, w maszynopisie.
5. Pod każdym utworem należy zamieścić godło oraz kategorię wiekową odpowiednio: A lub B
6. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Uczniowie szkół dodatkowo nazwę szkoły i klasę. Prosimy o zamieszczenie czytelnie podpisanej formuły: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu „O Złotą Lirę”.
7. Termin nadsyłania prac do 10.09.2008 r na adres: Klub „Relaks”
ul. Szczakowska 35 43-600 Jaworzno
lub
Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Adama Mickiewicza 2
43-600 Jaworzno z dopiskiem „O Złotą Lirę”
8. Nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
9. Decyzje jury są ostateczne.
lO. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26.09.2008r. o godz. 17.00 w klubie „Relaks” w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35.
ll. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z konkursem, bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Klub „Relaks” w Jaworznie, tel. 32/616-80-86 lub Stowarzyszenie Twórców Kultury tel. 0-32 751-78-47

UWAGA: Archiwum dyskusji na forum znajdziesz tutaj.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki