Ochrona mienia

Nowinex

ul.Grunwaldzka 164
Jaworzno, woj.śląskie

Biuro ochrony osób i mienia firmy NOWINEX zapewnia:
– przygotowanie i sporządzenia planu ochrony obiektu
– dobór agentów zgodny z specyfiką obiektu i życzeniami klienta
– łączność radiową ochrony obiektów ze stacją monitorowania NOWINEX,
– wsparcie ochrony stacjonarnej poprzez samochodowe patrole interwencyjne,
– natychmiastowe wykonywanie życzeń i poleceń klienta, mieszczących się w zakresie obowiązków ochrony,
– profesjonalne umundurowanie i wyposażenia pracowników ochrony, ułatwiające realizację postawionych zadań,
– inne usługi wynikające ze specyfikacji obiektu lub ustalone z klientem. Pracownicy ochrony fizycznej posiadają licencję pracownika ochrony I lub II stopnia, wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego, w środki łączności bezprzewodowej, posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy są poddawani sprawdzeniu miedzy innymi pod względem:
– niekaralności,
– przebiegu dotychczasowej pracy,
– predyspozycji psychofizycznych,
– kwalifikacji do zawodu.

(32) 751-19-97