Informator miejski – ważne telefony

Ważne telefony do urzędów i instytucji

POLICJA
Komenda Miejska, ul Narutowicza 1    tel. 997, 61-83-200

Straż pożarna
Komenda Miejska, ul. Krakowska 22    tel. 998, 751-87-15

Straż miejska
Straż Miejska – Plac Górników 5    tel. (032) 61-81-618

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28    tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33    tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2    tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34    tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7    tel. 993
Karetka „R”    tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22    tel. (032) 61-81-890

PRZEWOZY, POSTOJE TAXI
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis    tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis    tel. 615 03 00,
Osiedle Stałe, dojazd gratis    tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis    tel. 801-80-93
Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych    tel. 800 100 919
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis    tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis     tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA    tel. 793 83 83

Urzędy
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala    tel. (032) 61-81-500  fax.(032) 61-81-501
strona internetowa:     www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):     www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5     tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33    tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33     tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33    tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33    tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33    tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b    tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b    tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5    tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274    tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20 616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b    tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9    tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5    tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9    tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28    tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a    tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9    tel. 614-23-00, fax 614-23-10

INFORMACJA dla Podróżnych
PKM Centrala    tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo)    tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów)    tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa    tel. 71 07 131, 71 07 395

ZDROWIE
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43    tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA Jaworzno III CMT, ul. Promienna 51.    .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1    tel. 754-93-91, 754 93 92
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2    tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28    tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235    tel. 616-40-63

CENTRALE ZAKŁADÓW PRACY
Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51    tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81    tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa    tel. 758-47-11, 617-74-61
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34    tel. 318-60-00
Netia Informacja    tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9    tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena    tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37    tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1    tel. 032 616 35 51

BANKI
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5    tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10    tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54    tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a    tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8    tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15    tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55    tel. 618-21-06, 618-20-37

Kasy
SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2    tel. 618-13-00
miejskie instytucje
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17    tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna    tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27    tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80    tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b    tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5    tel. (32) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39    tel. 614-11-95

SPOŁECZNE instytucje
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 – 16.00    tel. 616 -74-44
Hospicjum 24h/dobę    tel. (601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12;    751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 – 20.00    tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30    tel. 509 97 33 18

APTEKI
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00    tel. 616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a     tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b    tel. 32 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204    tel. 616 88 88

SPOTKANIA AA
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00,
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych
ul. Olszewskiego 28 – pt. od 17.00
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.     tel. 513 404 941

INNE
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo)    tel. 615-0-150