Dobiegły końca konsultacje w sprawie likwidacji SP nr 9 i przeniesienie jej uczniów do SP nr 10. Jak informuje Urząd Miejski w Jaworznie, spotkania z oświatowymi związkami zawodowymi, nauczycielami SP nr 9 i SP nr 10 oraz radami rodziców szkół przebiegały w atmosferze zrozumienia i współpracy.

Harmonogram konsultacji
REKLAMA

Podczas spotkań przedstawiony został zakres zmian oparty o dane demograficzne, liczbę tworzonych oddziałów na przestrzeni lat i w przyszłości; poruszone zostały kwestie infrastruktury budynków i otoczenia, jak i korzyści dla społeczności szkolnej i mieszkańców osiedli Szczakowa i Góra Piasku, wynikające z połączenia. Najważniejsze są dzieci, dlatego też w całym procesie chcemy zapewnić bezpieczne warunki właśnie dla uczniów i nauczycieli. By ułatwić kontakt, uruchomiona została również infolinia mailowa: edukacja@um.jaworzno.pl – podsumowała spotkania Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie.

Dziękuję rodzicom i nauczycielom za merytoryczne dyskusje podczas konsultacji oraz chęć wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla uczniów i kadry pedagogicznej, tak by cały zakres zmian przebiegł spokojnie i – przede wszystkim! – dla dobra naszych dzieci – dodaje naczelnik.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu ponownie przedstawiony został plan likwidacji SP nr 9 i przeniesienia uczniów szkoły do SP nr 10. Wśród powodów przeprowadzenia takiego zabiegu Urząd Miejski wymienia m.in. nieprzystosowanie budynku SP nr 9 do funkcjonowania w nim szkoły (brak sali gimnastycznej, tylko 7 pomieszczeń do nauki, 2 sale lekcyjne na poddaszu, które zgodnie z prawem nie powinny być wykorzystywane do nauki, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak stołówki), oraz zła sytuacja demograficzna powodująca, że w SP nr i SP nr 10 będzie uczyć się coraz mniej dzieci – a gmina musiałaby finansować obie szkoły.

W budynku SP nr 9 – po przeprowadzeniu remontu – miałoby powstać przedszkole dla 180 dzieci.

Teraz decyzję, co stanie się ostatecznie z SP nr 9, podejmą na zaplanowanej na 24 września sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni.

Więcej o planach likwidacji szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 9 do likwidacji. W budynku ma powstać przedszkole

Rodzice uczniów SP nr 9 protestowali przeciwko likwidacji szkoły:

Rodzice walczą o SP nr 9

 

- REKLAMA -Zewnętrzne linki