Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie nie zamierzają poddawać się w walce o przeznaczoną do likwidacji placówkę – stanowczo sprzeciwiają się jej usunięciu z edukacyjnej mapy Jaworzna, interweniowali nawet na poziomie ministerialnym. Poniżej publikujemy treść listu od rodziców uczniów SP nr 9.

REKLAMA

“Jesteśmy przerażeni i zaniepokojeni losem naszych dzieci Szkoła Podstawowa numer 9 imienia Henryka Sienkiewicza w Jaworznie, do której uczęszczają, ma być zamknięta ponieważ Prezydent Miasta Paweł Silbert ma dzisiaj taki pomysł.

Prezydent miasta Paweł Silbert i Naczelnik Wydziału Edukacji pani Irena Wojtanowicz-Stadler postanowili zamknąć szkołę i przenieść nasze dzieci do innej podstawówki, nie widząc w tym żadnego problemu, żadnego negatywnego wpływu jaki może to mieć na ich rozwój. Urzędnicy chcą przenieść, przesunąć jak przedmiot, dzieci i nastolatków do innej szkoły, do innego środowiska, do innej dzielnicy.

Jako rodzice jesteśmy oburzeni, że nikt z nami nie rozmawia, nikt nie przedstawił rozsądnych argumentów, nikt nie troszczy się o dzieci, których temat w ogóle nie pojawia się w rozmowie z urzędnikami. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji jako argument przedstawia fakt, że szkoła musi być zamknięta, bo sala gimnastyczna jest niepełnowymiarowa, że w szkole, jak w wielu innych, nie ma kuchni a dzieci korzystają z cateringu. Takie argumenty nie przemawiają do nas i do naszych dzieci, których ta sytuacja ogromnie stresuje.

140 lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie wybudowali SZKOŁĘ. Jest to najstarszy budynek szkolny w mieście. Do dziś mieszkańcy dzielnicy mają ogromny wkład w jej funkcjonowanie.

W roku szkolnym 2019/2020 Prezydent Miasta Paweł Silbert komunikuje pomysł zamknięcia naszej Szkoły w związku, jak wtedy twierdzono, niżem demograficznym oraz ograniczonym budżetem miasta. Po ogromnym sprzeciwie rodziców, mieszkańców oraz radnych, 25 listopada 2019 Prezydent Miasta Paweł Silbert oficjalnie wstrzymuje swój plan zamknięcia szkoły.

W marcu 2020 podczas rekrutacji do klasy pierwszej zabroniono przyjmowania dzieci spoza rejonu (odmówiono przyjęcia aż 9 dzieci). Rodzice dzieci spoza rejonu byli odsyłani do innych szkół, jednocześnie rodzice dzieci z rejonu byli przekonywani do zapisania dzieci do innej szkoły podstawowej.

11 września 2020 temat zamknięcia szkoły powraca jak bumerang, tym razem powodem ma być brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, stołówki oraz rotacja nauczycieli (od 3 lat, z chwilą powołania nowej dyrekcji, zwolniło się kilku pedagogów). Na stronie internetowej Urzędu Miasta Jaworzna ukazuje się komunikat, iż na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 24 września, odbędzie się głosowanie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej numer 9 w Jaworznie.

Prezydent Miasta Paweł Silbert pomijając konsultacje społeczne, rozmowy z rodzicami chce zamknąć Szkołę Podstawową numer 9, nie zważając w ogóle na uczniów, na dzieci, które są całkowicie pominięte w całej argumentacji zarówno Prezydenta jak i pani Naczelnik Wydziału Edukacji.

Ostatnim absurdem i skrajnie nierozsądnym posunięciem wydaje się być podejmowanie decyzji o łączeniu szkół w czasie pandemii.

Wysłaliśmy obszerny opis sytuacji wraz załącznikami, dowodami, iż przedstawione argumenty Urzędu Miasta są nieprawdziwe, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do Kuratorium, do Wydziału Edukacji w naszym mieście, do Rzecznika Praw Dziecka, do Prezydium Rady Miasta Jaworzna”.

Podpisano: Rodzice Szkoły Podstawowej numer 9 w Jaworznie

Więcej o sprawie:

Szkoła Podstawowa nr 9 do likwidacji. W budynku ma powstać przedszkole

- REKLAMA - Zewnętrzne linki