Już dziś, 24 września, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie. Poniżej zamieszczamy porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Apel Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu Grzegorz.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie, ul. Stefana Batorego 48, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna.
 11. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 12. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -Zewnętrzne linki