Urząd Miejski w Jaworznie poinformował o postępie prac związanych z remontem budynku Szkoły Podstawowej nr 20.

REKLAMA

Przypomnijmy, że na początku 2019 roku szkoła została zamknięta z powodu szkód górniczych. Budynek zadeklarował się naprawić Tauron Wydobycie.

Obecnie spółka przeprowadziła już prace polegające na zbadaniu gruntu i uszczegółowieniu zakresu prac związanych z uszczelnieniem podłoża. Tauron Wydobycie wyłonił również wykonawcę projektu remontu szkoły, który ma stworzyć szczegółową dokumentację budowlaną przedsięwzięcia. Jak informuje urząd miejski, ta zostanie przedstawiona władzom miasta w grudniu.

Same prace remontowe rozpoczną się w 2021 roku. Przed ich startem Tauron Wydobycie ma wzmocnić górotwór znajdujący się pod terenem szkoły, co zabezpieczy na przyszłość szkołę przed ewentualnymi kolejnymi poważnymi uszkodzeniami. Aktualnie wybierany jest wykonawca tego zadania, a same prace zakończyć się mają do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Jak zaznacza urząd miejski, wszystkie prace związane z przywróceniem budynku do stanu używalności mają się zakończyć, mimo utrudnień spowodowanych pandemią koronawirusa, do grudnia 2021 roku.

Tauron Wydobycie i w tym roku szkolnym partycypuje w kosztach zapewnienia uczniom SP nr 20 odpowiednich warunków do nauki w zastępczych lokalach.

Więcej o sprawie szkoły:

TAURON Wydobycie naprawi szkołę w Byczynie

Temat Szkoły Podstawowej nr 20 wrócił na sesji Rady Miejskiej

Uczniowie SP 20 w Byczynie nie wrócą do budynku od nowego roku szkolnego

foto: MZDiM Jaworzno

- REKLAMA -Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ