Ile płacimy rocznie w Jaworznie za wydatki komunalne? Kilka dni temu ukazała się 3. edycja rankingu Curulis dotyczącego wydatków komunalnych mieszkańców miast powiatowych. Jak wypadło nasze miasto?

REKLAMA

W rankingu wzięto pod uwagę 5 czynników:

  • ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • stawki podatku od nieruchomości,
  • ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (komunikacja publiczna),
  • opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Zestawienie oparto w ustaleniu o model czteroosobowej rodziny, która mieszka w domu jednorodzinnym o powierzchni 74m2, każdy z jej członków zużywa po 33,7m3 wody rocznie, generuje tyle samo ścieków oraz jeździ 108 razy w roku komunikacją publiczną. Rodzina korzysta też przez 48 godzin w roku korzysta z płatnego parkingu.

W ogólnym rankingu powstałym przy ww. założeniach Jaworzno z rocznymi opłatami wynoszącymi 4177,38 zł uplasowało się na 293. pozycji w rankingu na 339 miast powiatowych. To awans w stosunku do roku 2019 o 38 pozycji, kiedy to Jaworzno zostało sklasyfikowane na 331. pozycji z wydatkami komunalnymi wynoszącymi 4 141,17 zł.

W kategorii miast mających od 50 do 100 tys. mieszkańców, Jaworzno zajęło 43. pozycję, co jest awansem o 5 miejsc w stosunku do roku 2019.

Badania przedstawiają stan na 30 czerwca 2020 roku.

- REKLAMA -Zewnętrzne linki