Radni Rady Miejskiej w Jaworznie zareagowali na prośbę związkowców z “Solidarności” ZG Sobieski dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie kopalni celem utrzymania miejsc pracy w Sobieskim. Członkowie rady zamierzają wystosować apel do premiera.

REKLAMA

Przypomnijmy, że 28 sierpnia związkowcy z “Solidarności” w ZG Sobieski wystosowali apel adresowany jest do prezydenta Jaworzna, radnych Rady Miejskiej w Jaworznie, oraz posłów na Sejm RP okręgu 32, władz województwa śląskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, w którym zwracają się do wszystkich adresatów tego pisma o jednoznaczne zajęcie stanowiska celem ochrony 3200 miejsc pracy w ZG Sobieski, oraz około 500 miejsc pracy w firmach kooperujących z ZG Sobieski i ich rodzin. Od dłuższego czasu docierają do nas niepokojące informacje odnośnie rzekomej restrukturyzacji górnictwa w Polsce, uwzględniając w nim również Zakład Górniczy Sobieski – pisali związkowcy. W dalszej części swojego apelu górnicy zwracali uwagę głównie na konieczność dalszego głębienia szybu Grzegorz celem zachowania miejsc pracy na kopalni (więcej TUTAJ).

Miejscy rajcy postanowili zareagować na prośbę związkowców poprzez złożenie apelu do premiera Mateusza Morawieckiego. Radni wnioskują o włączenie projektu z apelem do porządku obrad zbliżającej się sesji Rady Miejskiej w Jaworznie:

– W imieniu radnych PiS i JMM przedkładamy projekt apelu w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu Grzegorz. Radni klubów PiS i JMM, mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju, sytuację gospodarczą miasta i regionu oraz stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowe NSZZ Solidarność Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. wyrażone w piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r. do Rady Miejskiej, proszą o włączenie stosownego wniosku z apelem, do porządku obrad najbliższej – wrześniowej – sesji Rady Miejskiej w Jaworznie – czytamy w piśmie zaadresowanym do Tadeusza Kaczmarka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie, pod którym podpisali się Ewa Zuber i Wiesław Więckowski, przewodniczący odpowiednio klubów radnych JMM i PiS.

Treść apelu radnych:

Rada Miejska w Jaworznie apeluje do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dalszego zapewnienia funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu Grzegorz.

Rada Miejska w Jaworznie, mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju, stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zakładu Górniczego w TAURON Wydobycie S.A. wyrażone w piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Jaworznie, oraz biorąc pod uwagę, iż dalsze funkcjonowanie jest kluczową i strategiczną kwestią dla przemysłu energetycznego i wydobywczego w Jaworznie, regionie i kraju, postanawia zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów w zapewniania w strategii energetycznej kraju dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu Grzegorz.

Jak dalej rozwinie się sprawa – poinformujemy po wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

Więcej o apelu związkowców:

“Solidarność” z ZG Sobieski apeluje o ochronę miejsc pracy w kopalni i firmach współpracujących

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ