Już 15 września rusza nabór wniosków o wynajem mieszkań w Osiedlu Sfera. Jak informuje Jaworznickie TBS, do wynajęcia dostępne będą 63 lokale o powierzchni od 34,93 m2 do 66,42 m2.

REKLAMA

Na 63 dostępne do wynajęcia lokale składa się:

  • 20 mieszkań M-2 (maksymalnie dla 2 osób),
  • 18 mieszkań M-3 (maksymalnie dla 3 osób),
  • 25 mieszkań M-4 (maksymalnie dla 5 osób).

O lokal mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego w Jaworznie, oraz osoby zamieszkujące w lokalu komunalnym lub socjalnym należącym do gminy Jaworzno, ale gotowe zrzec się tego lokalu przed podpisaniem umowy najmu z JTBS.

Żeby ubiegać się o mieszkanie, musi zostać również spełnione odpowiednie kryterium dochodowe za 2019. Progi, których starający się o lokal nie mogą przekroczyć:

  • 4 403,09 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 6 604,63 zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
  • 9 081,37 zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
  • 11 007,72 zł dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
  • 13 209,26 zł dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać od 15 września do 30 października w siedzibie JTBS przy ul. Mickiewicza 1. Data złożenia wniosku nie ma znaczenia przy kolejności wyboru mieszkań – o tej zdecyduje losowanie. Liczba osób, które wnioskujący zamierza zgłosić do zamieszkania, nie może przekraczać 2 osób dla mieszkania M-2, 3 dla M-3, 5 dla M-4.

Konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za 2019 rok.

Wynajmujący będzie musiał ponieść koszty partycypacyjne budowy lokalu, które wynoszą 890,00 zł/m2 – opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Czynsz w lokalach wyniesie 11,40 zł/m2. Kaucja wynosi dwunastokrotność miesięcznego czynszu. Po zakończeniu wynajmu zarówno kaucja, jak i koszty partycypacyjne zostaną zwrócone najemcy.

Mieszkania wynajmowane będą na okres 5 lat, po których Urząd Miejski w Jaworznie zweryfikuje, czy wynajmujący w dalszym ciągu spełnia kryteria przydziału mieszkania. Weryfikacja odbywa się na wniosek najemcy.

Jak podaje JTBS, do mieszkań nowi lokatorzy będą mogli się wprowadzić w IV kwartale 2021 roku.

Więcej informacji TUTAJ.

źródło: JTBS

- REKLAMA - Zewnętrzne linki