Konkurs Talent i Praca – wręczenie nagród

Tegoroczna edycja Konkursu Talent i Praca dobiegła końca. W czwartek 10 września w Teatrze Sztuk uroczyście wręczono nagrody laureatom. Była to XIV edycja Konkursu dla najlepszego maturzysty Jaworzna i zarazem IV edycja Konkursu dla najlepszego absolwenta jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

REKLAMA

Maturzystów nagrodzono w trzech kategoriach. Jurorami tej części konkursu byli: Stanisława Helbin – emerytowany nauczyciel matematyki, Barbara Chuderska – polonista metodyk, Jan Wolański – artysta śpiewak, ks. dr Lucjan Bielas – wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przewodniczącym jury był dr hab. Artur Żurawik – wykładowca na Wydziale Prawa UJ, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Decyzją jury nagrodę w przedmiotach matematyczno-fizycznych otrzymał Jakub Siewior z II LO, o tej nagrodzie wobec równowagi głosów zadecydował przewodniczący jury. O Jakubie mówiła Jego nauczycielka matematyki Danuta Mazur, że ma zdolności matematyczne, talent połączył z pracowitością, ponadto chętnie sięgał do literatury dodatkowej. O swoim liceum Jakub mówił, że dało mu ono wiedzę, jak się uczyć, jak kierować się swoimi zainteresowaniami i jak podążać za celami. Według Jakuba przyszły sukces zawodowy gwarantuje jego systematyczność i chęć wygrywania.

W przedmiotach biologiczno-chemicznych laureatką została Agnieszka Skóra absolwentka II LO, nagrodę otrzymała większością głosów, 4:1. Olga Kania, nauczycielka biologii Agnieszki, podkreśliła jej niesamowitą motywację wewnętrzną, zaś Bożena Palian, nauczycielka chemii, mówiła, że Agnieszka to osoba zdolna, pracowita i zawzięta, uparcie dążąca do wyznaczonego celu. Zaś zdaniem samej Agnieszki dla zawodowego sukcesu ważne jest skupienie się na celu oraz to, że biologia i chemia to jej autentyczne pasje, którym poświęca się całkowicie.

W przedmiotach humanistycznych jednomyślnie nagrodzono Aleksandrę Guję z III LO. Jak mówił Michał Budak, nauczyciel języka polskiego laureatki, Aleksandra jest oczytana, ma artystyczną duszę  i uwielbia literaturę. Dla samej laureatki, jak mówiła, czas liceum to był czas bardzo dobry, rozwijała swoje umiejętności językowe pod okiem bardzo dobrych nauczycieli. Mocną stroną Aleksandry jest ambicja i to, że nie lubi odnosić porażek.

Jurorami części muzycznej Konkursu byli skrzypek, emerytowany dyr. MCKiS Marian Miler, artysta Opery Narodowej, tenor Jan Wolański i doktorant AM w Katowicach, saksofonista Wojciech Lichtański. Nagroda powędrowała do skrzypka Michała Kaszowskiego. O czasach szkolnych Michał mówił, że był to czas intensywnej pracy, ważne również było to, że spotkał tam dobrych nauczycieli i poznał wielu przyjaciół. Ewa Gajda Migacz, nauczycielka skrzypiec, podkreśliła, że Michał to chłopiec niezwykle pracowity, a bez tego ani rusz. To też bardzo zdolny młody skrzypek.

Juror ks. dr Lucjan Bielas życzył laureatom tego, co najistotniejsze entuzjazmu w wykorzystywaniu talentu.

Sponsorami nagród byli: w przedmiotach biologiczno-chemicznych – Małgorzata Świętosławska, w przedmiotach matematyczno-fizycznych – Olga i Witold Kotulscy, z przedmiotów humanistycznych – Janina i Marian Bębenek. Nagrodę części muzycznej im. Jadwigi Zarębskiej ufundował Jacek Zarębski. Patronat organizacyjny objął Teatr Sztuk, patronat medialny – gazeta Co Tydzień. Laureatom serdecznie gratulujemy.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki