Jaworzno mało znane – stare przedszkole

REKLAMA

W budynku dzisiejszej restauracji Dworek mieściło się niegdyś przedszkole. Większość jaworznian do dziś budynek ten nazywa „starym przedszkolem”. I rzeczywiście; w obiekcie tym i przedszkole było, a sam obiekt starym jest niewątpliwie.

Został on wybudowany w latach 1906-1907 z inicjatywy stojącego wówczas na czele zarządu Jaworznickiego Gwarectwa Dawida Gutmana, który na ten cel przeznaczył swoje własne środki. Nadzór nad pracami budowlanymi spoczął na rękach ówczesnego proboszcza kościoła św. Wojciecha, księdza Stefana Skoczyńskiego. Przedszkole to, zwane wówczas ochronką prowadzone było w tamtych czasach prze siostry zakonne.

- REKLAMA -Zewnętrzne linki