Jaworzniccy policjanci kontrolowali wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego ciężarówki przewożące odpady. W ramach akcji DEMETER VI, sprawdzane były m.in. legalność przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku, sposób ich załadunku oraz zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

REKLAMA

Akcja DEMETER VI miała miejsce na terenie całego kraju, w tym w Jaworznie. Sprawdzono również stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości.

Akcja ma być powtarzana cyklicznie.

foto/źródło: KMP Jaworzno

- REKLAMA -Zewnętrzne linki