REKLAMA

Wybór odpowiedniego doradcy, podpisanie ważnej umowy i rzetelna porada prawna związana z taką umową to bardzo istotne sprawy, które mogą wpłynąć na nasze życie. To wszystko kompetencje radcy prawnego. Warto mieć zatem akces do takiego doradcy. Warto też przygotować się w związku z tym na porządny wydatek. Takie usługi nie należą do najtańszych.

Czy radca prawny zastąpi adwokata?

Nie, nie zastąpi. Wedle uprawnień nie ma takiej możliwości, gdyż ukończył aplikację radcowską, a nie adwokacką. Jest to dość mała różnica. Do prawnika po aplikacji adwokackiej zwracamy się per “Panie Mecenasie”. Jest to stopień wyżej w hierarchii prawniczej, ale w zakresie praw i obowiązków prawniczych, praktycznie bardzo podobna funkcja i status.

Jedyną istotną różnicą jaka występuje pomiędzy zawodem adwokata, a radcy prawnego jest możliwość występowania tego pierwszego w sprawach karnych oraz karnoskarbowych.

Radca prawny może reprezentować swoich klientów, występować przed sądem czy urzędem w sprawach wszelakich za wyjątkiem wymienionych wyżej. Może również występować w sprawach o skargę o prawomocny wyrok czy na przykład kasację czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Może go zatrudnić dowolny zakład pracy na stałe. Adwokat nie ma takiej możliwości, natomiast może on zatrudniać właśnie radcę prawnego do swojej kancelarii.

Ile zarabia Radca Prawny?

Średnia suma wynagrodzeń waha się pomiędzy 10, a 17 tysięcy zł miesięcznie. Zależy ona od miasta, w którym się pracuje oraz firmy zatrudniającej samego prawnika.

Jakie są wymagania tego zawodu?

Radcą zostaje się w momencie wpisania na listę Radców Prawnych i złożenia ślubowania w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Aby zostać do niej dopisanym należy ukończyć prawnicze studia magisterskie, odbyć aplikację radcowską i zdać egzamin radcowski. Dodatkowo należy mieć pełnię praw obywatelskich i publicznych, zdolność do czynności prawnych, być niekaranym, nieskazitelnym i w pełni odpowiedzialnym za czyny człowiekiem, którego zachowanie w pełni odpowiada etykiecie wykonywania takiego zawodu.

Na sprawie sądowej występuje w czarnej todze z niebieskimi wstawkami. W ten sposób łatwo go odróżnić. Poza dwoma typami spraw, których nie może prowadzić, jego zawód dużo się nie różni od zawodu adwokata.

Artykuł opracowano we współpracy z kancelariaminsk.pl

- REKLAMA -Zewnętrzne linki