REKLAMA

Dziś coraz więcej spraw załatwiamy za pośrednictwem internetu. Są to również różnego rodzaju sprawy urzędowe oraz biznesowe. Do ich realizacji można wykorzystać podpis elektroniczny. Co warto wiedzieć na jego temat?

Podpis elektroniczny – co to jest?

Pod terminem jak podpis elektroniczny znajduje się specjalny typ podpisu, który ma na celu poświadczenie tożsamości oraz autentyczności jego posiadacza. Podpisy dzieli się na różne kategorie w zależności od stopnia zabezpieczenia, jakie oferują. Podpisy elektroniczne nie są nowością. Epodpis jest używany w Polsce już od ponad 20 lat. Po raz pierwszy wprowadziła go Dyrektywą o Wspólnotowej Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych z 1999 roku. Obecnie jest ona zastąpiona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), na podstawie której powstała polska Ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173).

Rodzaje podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny jest dzielony na różne kategorie. Są to poniższe warianty podpisów:

  • podpis elektroniczny bez certyfikatu
  • podpis elektroniczny z certyfikatem
  • podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym

Aktualnie najbardziej wszechstronnym typem podpisu jest podpis elektroniczny kwalifikowany, który zapewnia najwyższą formę autentykacji właściciela, czyli pozwala na jego pełne uwierzytelnienie.

Do czego można wykorzystać epodpis?

Obecnie epodpis ma bardzo szerokie zastosowanie, dlatego też można wykorzystać go w celu sygnowania wielu dokumentów, umów elektronicznych, także za pośrednictwem internetu.

Za pomocą podpisu elektronicznego można sygnować między innymi:

  • umowy cywilnoprawne
  • dokumenty urzędowe
  • faktury
  • dokumenty firmowe
  • kontakty z urzędami jak ZUS, US
  • platforma ePUAP
  • korespondencja e-mailowa

Dokumenty sygnowane takim podpisem, a także wykorzystanie go przy załatwianiu różnych spraw online, uzyskują odpowiednie uwierzytelnienie. Świadczy on wtedy o tym, że złożyła go osoba do tego uprawniona.

Jak można uzyskać podpis elektroniczny?

Osoby chcące uzyskać swój własny podpis elektroniczny mogą uzyskać go za pośrednictwem firm zajmujących się ich przyznawaniem. Mogą one zaoferować swoim klientom dostęp do bezpiecznych podpisów w przystępnych cenach. Podpis elektroniczny, czyli epodpis można zamówić również całkowicie online – wtedy transakcję realizuje się za pośrednictwem internetu. Warto pamiętać o tym, że certyfikat wymaga również odnowienia, gdy zakończy się jego termin użyteczności.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki