Bezpieczna droga do szkoły- akcja, do której przystąpiła jaworznicka policja

Wraz z rozpoczętym rokiem szkolnym jaworznicka policja przystąpiła do akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół, oraz na drogach prowadzących do placówek oświatowo-wychowawczych, w początkowym okresie nauki, po wakacjach.

REKLAMA

Policyjne patrole, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki