Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu bogactwa samorządów. Jak wypadło Jaworzno?

REKLAMA

Od wielu lat Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – wydawnictwo poświęcone w całości samorządom – przygotowuje ranking dotyczący zamożności powiatów. W zestawieniu pod uwagę brany jest dochód gminy na mieszkańca, nie zaś dochód samych mieszkańców jak w znacznej części podobnych zestawień.

Metodologia

Autorzy rankingu tłumaczą, jakie przyjęli założenia przy przeliczaniu dochodu gminy na mieszkańca:

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – piszą prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska.

Ile wyniósł więc dochód Jaworzna na osobę?

Biorąc pod uwagę wszystkie miasta na prawach powiatu w Polsce, Jaworzno uplasowało się na 22. pozycji – zamożność per capita wyniosła w naszym mieście 4684,21 zł. W zestawieniu za 2018 nasze miasto było 25. Od 2010 roku Jaworzno utrzymuje się stale w trzeciej dziesiątce rankingu.

Wśród miast województwa śląskiego na prawach powiatu Jaworzno uplasowało się na 5. pozycji – również tej samej, co w poprzedniej edycji zestawienia. Nasze miasto wyprzedziły Gliwice (5636,35 zł), Dąbrowa Górnicza (5614,43 zł), Bielsko-Biała (5229,21 zł), Tychy (5112,73 zł).

Jak radzili sobie liderzy rankingu i nasi sąsiedzi?

Nasi sąsiedzi z Sosnowca uplasowali się w kraju na 46. pozycji (8718,19 zł), a z Mysłowic – 44. (4103,02 zł).

Niekwestionowanym liderem w kategorii miast na prawach powiatu jest Sopot (8718,19 zł). Drugi był Płock (6814,68 zł) i wspomniane już Gliwice (5636,35 zł).

Ranking sporządzony przez “Wspólotę” obejmuje okres przed epidemią koronawirusa – kolejne edycje z pewnością przyniosą duże zmiany. Z pewnością poinformujemy, jak Jaworzno poradziło sobie w zestawieniu w nowej rzeczywistości.

źródło: Wspolnota.org.pl

- REKLAMA - Zewnętrzne linki