fot. Materiały PUP Jaworzno

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych został otwarty w środę, 5 sierpnia w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Łukasiewicza 7. To efekt kooperacji Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

REKLAMA

Ideą przewodnią powstania punktu była bezpłatna i kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ze strony MOPS-u będą to głównie informacje dotyczące świadczeń i usług pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe, usługi opiekuńcze, kierowanie do domów pomocy społecznej itd.), świadczeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o form pomocy oferowanych przez organizacje pozarządowe. Pomoc udzielana przez Urząd Pracy w punkcie informacyjnym to natomiast wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy zapraszamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu spotkania (MZON: 32/ 61 81 828, 76 29 198, PUP 32/ 61 81 912).

- REKLAMA - Zewnętrzne linki