Do Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie wpłynął list, w którym jeden z mieszkańców miasta dziękuje za pomoc dzielnicowemu oraz patrolom podejmującym interwencje w jego sprawie.

REKLAMA

List otrzymał komendant jaworznickiej policji inspektor mgr Krzysztof Gałuszka. Mieszkaniec ulicy Piłsudskiego (Podłęże) dziękuje w nim dzielnicowemu, młodszemu aspirantowi Mariuszowi Ślusarczykowi, za pomoc w rozwiązaniu problemu z osobą uzależnioną od alkoholu dzielnicowemu. Jaworznianin podziękował też patrolom policji podejmującym interwencje w jego sprawie.

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki