REKLAMA

Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP) to jedna z form pomocy, jakiej może udzielić przeszkolony ratownik w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Pomoc tak różni się od typowej pierwszej pomocy, której może udzielić każdy świadek zdarzenia. Aby zdobyć uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, niezbędne jest odbycie odpowiedniego kursu.

Kwalifikowana pomoc medyczna to odpowiedzialne działanie. Wybierając kurs przygotowujący do udzielania takiej pomocy, należy zwrócić uwagę na zakres szkolenia oraz jego długość. Profesjonalne kursy trwają około 66 godzin i kończy się  egzaminem, który pozwala zdobyć uprawnienia ratownika. W Polsce nie istnieją kursy ratownika medycznego.

Uprawnienia ratownika są ważne 3 lata. Po tym okresie należy podejść do egzaminu recetyfikacyjnego.

Kurs KPP – kto powinien go ukończyć?

Kwalifikowana pierwsza pomoc daje najszersze możliwe kompetencje w zakresie wiedzy o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, jakimi może dysponować osoba bez wykształcenia medycznego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Warszawa lub w innym mieście powinien przejść każdy pracownik jednostek związanych z ratownictwem. Jest on dedykowany dla osób zatrudnionych m.in. w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowy, Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim itp. Kurs KPP powinni zaliczyć pracownicy wszystkich jednostek związanych z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz osoby ochraniające i uczestniczące w organizacji imprez masowych.

Kurs KPP – zakres wiedzy i umiejętności

Rozporządzenie dotyczące Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, będące częścią Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, określa, że osoba o statusie ratownika powinna zdobyć wiedzę o takich czynnościach jak:

  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • resuscytacja z podaniem tlenu,
  • defibrylacja automatyczna,
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
  • unieruchamianie złamań,
  • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
  • zastosowanie terapii biernej itd.

Ratownik ma prawo przeprowadzić takie działania, może także kierować ewakuacją z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia zdrowia. Dodatkowo wie, jak udzielić wsparcia psychicznego osobom w stanie nagłego zagrożenia życia oraz może prowadzić wstępną segregację medyczną.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy obejmuje szereg zagadnień dotyczących ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Uczestnik poznaje nie tylko podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego, ale również uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii oraz praktyczne umiejętności.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki