Wracają imprezy masowe! Od kiedy?

fot.pixabay

Ograniczenia i środki ostrożności, które miały zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, są systematycznie cofane. Dotyczy to także szeroko rozumianej kultury. Już niebawem będziemy mogli wziąć udział w masowej imprezie. Kiedy to nastąpi?

REKLAMA

Wszelkie zbiorowe formy kultury i rozrywki od 20 czerwca mogą być już organizowane w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu – w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Od 17 lipca natomiast zmieniają się regulacje dot. wydarzeń, które odbywają się w przestrzeni otwartej. Od tego dnia w imprezach będzie mogło brać udział więcej niż 150 osób. Jedynym warunkiem jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

  • udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”);
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

Obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):

  • udostępnienie do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie;
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami;
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

Otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.

  • zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę;
  • obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;
  • wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób;
  • wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy opiekunów z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekunów osób niepełnosprawnych, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki