Kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się 16 lipca. Poniżej zamieszczamy porządek obrad zbliżającego się posiedzenia.

REKLAMA

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.miasta Jaworzna.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki