Po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich urządzeń technicznych, prowadzony jest rozruch oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Nowe urządzenia zakupiono w ramach II etapu przebudowy i unowocześniania oczyszczalni.

REKLAMA

Zmierzające ku końcowi prace to jedna z większych inwestycji związana z modernizacją obiektów technicznych należących do jaworznickiej spółki wodociągowej.

Decyzję o modernizacji oczyszczalni podjęto głównie dlatego, że pracowała ona nieprzerwanie od 20 lat i część urządzeń wymagało wymiany. Do decyzji przyczyniła się również zwiększona ilość ścieków, która napływa z nowych skanalizowanych dzielnic – m.in. Ciężkowic, Góry Piasku, Jelenia, Byczyny.

Zakres II etapu przebudowy oczyszczalni związany był z remontem części mechanicznej: hali krat, komory wlotowej, pompowni, piaskownika oraz części osadowej: zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu.

Natomiast zakończony w 2015 roku I etap, obejmował remont i rozbudowę części biologicznej oraz hermetyzację osadnika wstępnego, aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Oba etapy uzyskały dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. Koszt każdego z etapów to blisko 19 mln zł.

info i foto: Wodociągi Jaworzno

 

 

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki