Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia powołała nowy zarząd spółki. Na prezesa wybrano Wojciecha Ignacoka, na stanowisko wiceprezesa ds. finansów Marka Wadowskiego, a na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem Jerzego Topolskiego.

REKLAMA

Tauron Polska Energia 14 lipca br. powołał nowy zarząd spółki na trzyletnią kadencję. Nowe stanowiska zostały obsadzone w ramach konkursu.

Wojciech Ignacok powołany na prezesa zarządu od 2016 r. pełnił funkcję prezesa PEC Geotermia Podhalańska.

W latach 2009-2016 był związany ze Scott Wilson, URS oraz Aecom Company, gdzie świadczył usługi przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Od 2013 r. był również odpowiedzialny za realizację budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

Marek Wadowski powołany na funkcję wiceprezesa ds. finansów jest jedynym członkiem poprzedniego zarządu, który znalazł się w nowym składzie.

Od stycznia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa Tauron Polska Energia nadzorując pracę m.in. zarządzania finansami, rachunkowości i podatków, handlu paliwami czy IT.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Jerzy Topolski powołany na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem od początku swojej kariery jest związany z branżą energetyczną oraz grupą Tauron (także jej poprzednikami prawnymi – Enion i Zakładem Energetycznym Kraków).

Od 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. operatora w Tauron Dystrybucja, gdzie był odpowiedzialny m.in. za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, rozwój sieci dystrybucji czy pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

W poprzednim składzie zarządu Taurona, który kierował spółką od stycznia 2016 r., znajdowali się: Filip Grzegorczyk – prezes, Jarosław Broda – wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwojem oraz Marek Wadowski – wiceprezes ds. finansów.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki