REKLAMA

Największymi beneficjentami środków Unii Europejskiej są samorządy i przedsiębiorcy. Wspólnota przygotowuje wiele różnorodnych programów, dzięki czemu każdy wnioskodawca może znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj dofinansowania. Szczególnie w tej kwestii wyróżniają się mikro, małe i średni firmy. Dotacje dla nich są przewidziane w Programach Regionalnych lub Programie Inteligentny Rozwój.

Bardzo często zdarza się, że wsparcie ma charakter pozadotacyjny. Przedsiębiorca może wnioskować o atrakcyjnie oprocentowany kredyt. Pomoże mu to uzyskać zdolność kredytową dla banku komercyjnego.

Projekty badawcze i innowacje

Dotacje unijne dla firm, dotacje dla MŚP przykładają szczególną wagę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Odpowiedzialny za to jest w szczególności Program Inteligentny Rozwój oraz Program Polska Wschodnia. Dofinansowanie przeznacza się na prowadzenie badań bądź wytworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzania badań.

Bardzo popularne są dotacje na informatyzację przedsiębiorstwa. Dzięki nim można stworzyć portal usług elektronicznych, założyć sklep internetowy lub wprowadzić do przedsiębiorstwa rozwiązania B2B, które będą kompatybilne z systemami kontrahentów. Środki mogą zostać przeznaczone na rozwój obecnego systemu informatycznego.

Rozwój działalności

Każda firma posiada zwykłe potrzeby inwestycyjne. Bardzo często środki przeznacza się na zakup nowego sprzętu czy rozbudowę infrastruktury. Nie są wprowadzane innowacyjne rozwiązania, lecz przedsiębiorstwo prowadzi działania polegające na rozszerzeniu działalności. Dzięki tym posunięciom staje się ono bardziej konkurencyjne.

Dofinansowanie występuje przeważnie jako pożyczka zwrotna. Jednak łatwo ją otrzymać i spłacić, dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu. Co ciekawe, może okazać się ona pomocna podczas wnioskowania o kredyt bankowy. Wtedy Fundusz Europejski da poręczenie w imieniu przedsiębiorcy.

Opłaca się prowadzić działalność na wsi. Te tereny obejmuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedynym warunkiem dołączenia do niego jest współdziałanie z lokalną społecznością i praca zgodnie ze strategią Lokalnej Grupy Działania.

Działania proekologiczne

Bardzo modne jest dziś życie w zgodzie ze środowiskiem. Stąd częste dotacje na termomodernizację budynków, inwestycje w energooszczędne technologie, w tym montaż linii produkcyjnych. Niezmiennie dużym powodzeniem cieszą się inwestycje w odnawialne źródła energii. W tym przypadku można tworzyć elektrownie słoneczne, wiatrowe czy geotermalne. Uzyskana w ten sposób energia zostanie spożytkowana na cele przedsiębiorstwa a nadwyżki zostają przesyłane do siecie energetycznej.

Prowadzenie działalności za granicą

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie strategii prowadzenia działalności za granicą. Ujęte są w niej konkretne działania, które dostosują dane produkty lub usługi do uwarunkowań panujących w kraju, w którym będą sprzedawane. Warto ująć w modelu biznesowym udział w targach, ponieważ dotacje można spożytkować na udział w wydarzenia branżowych i innych programach promocyjnych.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki