57,5 tys. świadczeń z programu Mama 4 plus przyznano do końca czerwca – poinformowała szef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

REKLAMA

Do końca czerwca br. przyznanych było już 57,5 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających. To, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że zdecydowaną większość z puli przyznanej przez ZUS – prawie 36,3 tys. – stanowią świadczenia dopełniające. Oznacza to, że większość osób uprawnionych do świadczenia pracowała w przeszłości, ale z różnych przyczyn nie udało im się wypracować minimalnej emerytury – powiedziała minister.

O świadczenie mogą ubiegać się matki czworga lub więcej dzieci po ukończeniu 60. roku życia (wiek emerytalny dla kobiet). Do programu kwalifikują się również ojcowie (w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci), którzy ukończyli 65. rok życia (wiek emerytalny dla mężczyzn). Pieniądze przyznawane są rodzicom, którzy nie nabyli prawa do renty czy emerytury oraz lub otrzymują świadczenie niższe od najniższej renty czy emerytury.

Świadczenie nie przysługuje osobom, którym sąd ograniczył lub odebrał prawa rodzicielskie.

W 2020 roku emerytura dla matek wynosi 1025 zł, czyli tyle, ile najniższa emerytura.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki