42 pomniki przyrody w formie drzew mają otrzymać nowe tabliczki identyfikacyjne. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów rozpoczęli 21 lipca montaż słupków z oznaczeniami pomników.

REKLAMA

Nowe tabliczki można już spotkać w kilku miejscach, m.in. w Byczynie na ul. Kościelnej i przy ul. Pocztowej. Pomniki przyrody znajdują się zarówno na teremach miejskich, jak i na prywatnych działkach.

Urząd Miejski w Jaworznie przypomina, że w stosunku do pomników przyrody obowiązuje szereg zakazów. Zabrania się:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • umieszczania tablic reklamowych.

Wśród pomników przyrody w Jaworznie znajdują się drzewa takie jak jesion wyniosły, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, brzoza brodawkowata czy klon jawor.

foto: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki