Podczas uroczystości Święta Policji, Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. Krzysztof Gałuszka otrzymał awans na stopień inspektora policji.

REKLAMA

Tegoroczne obchody Święta Policji miały skromniejszy charakter i wzięło w nich udział mniejsza ilość gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

W tym roku Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się w Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali w KWP w Katowicach. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów. Następnie odczytano listy gratulacyjne, przesłane na ręce Szefa śląskiego garnizonu i skierowane do wszystkich śląskich policjantów i pracowników Policji.

Słowa uznania i życzenia z okazji święta Policji, przesłał zarówno Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, jak również Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Podczas uroczystości Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł.insp. Krzysztof Gałuszka otrzymał awans na stopień inspektora policji. Szef jaworznickich policjantów odebrał akt mianowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki