REKLAMA

Wyznaczanie stref niebezpiecznych w zakładach pracy, podczas imprez masowych, w ciągach komunikacyjnych, na budowach czy podczas remontów, prac rozbiórkowych lub montażowych regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Gdzie i kiedy potrzebne są systemy wygrodzeniowe

Nie sposób wymienić wszystkie miejsca i sytuacje, w których może zajść potrzeba wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych lub stref specjalnego przeznaczenia. Każde stanowisko pracy i każde z wymienionych wyżej zdarzeń wymaga osobnej analizy, do przeprowadzenia której zobowiązane są zawsze konkretne osoby (właściciel, organizator, inspektor BHP). To na nich spoczywa odpowiedzialność odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania takich stref specjalnych.

W przywołanych przepisach czytamy m.in., że miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób (DZIAŁ II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy, § 6. 2.).

Wśród miejsc i sytuacji niebezpiecznych wymienia się:

 • miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników,
 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe,
 • miejsca, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami,
 • tereny stacjonowania maszyn niesprawnych, uszkodzonych lub pozostających w naprawie,
 • imprezy masowe,
 • prace na wysokościach,
 • strefy ograniczonego dostępu,
 • zakładowego ciągi piesze i transportowe.

Zasady wytyczania miejsc niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia

Miejsca niebezpieczne i specjalnego przeznaczenia powinny być starannie wydzielone i bardzo wyraźnie oznakowane. Z wstępnych danych GUS za rok 2019 wynika, że niewłaściwa organizacja miejsca pracy decydowała o mniej niż 10% wypadków przy pracy, a zderzenie z/ uderzenie w nieruchomy obiekt o ponad 30% takich zdarzeń.

Z danych jasno wynika, że prawidłowe wytyczenie i/lub oznakowanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych ma zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o liczbę wypadków przy pracy. A miejsce pracy to przecież tylko jedno z miejsc, w których odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie może zapobiec potencjalnym wypadkom.

Równie istotne jest stosowanie systemów wygrodzeniowych w miejscach i obszarach wymagających tymczasowego wygrodzenia na czas wydarzeń takich jak np. prace konserwacyjne, awarie, wypadki, rozlewy, skażenia itp.

Kolejna kwestia to wszelkiego rodzaju imprezy (m.in. wyznaczanie stref imprezowych i ciągów komunikacyjnych oraz zabezpieczanie wolnej przestrzeni, np. pod sceną lub w celach ewakuacyjnych).

Wielofunkcyjne systemy wygrodzeniowe pozwalają na wytyczenie miejsc niebezpiecznych oraz specjalnego przeznaczenia zgodnie z zasadami BHP oraz indywidualnym rozpoznaniem poczynionym przez pracodawcę oraz inspektora BHP na terenie zakładu pracy czy przez organizatora na terenie planowanej imprezy.

Warto pamiętać, że wytyczanie i/lub oznakowanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych może odbywać się planowo albo w trybie awaryjnym. W tym drugim przypadku rozmiary strefy niebezpiecznej i sposób jej zabezpieczenia muszą być dostosowane do sytuacji. Zaleca się też stosowanie elementów w kolorystyce biało-czerwonej, w odróżnieniu od stref znakowanych w trybie planowym – tu zalecane są elementy w kolorystyce żółto-czarnej.

Zintegrowane systemy do zarządzania bezpieczeństwem

W dzisiejszych czasach wyznaczanie stref niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia jest nie tylko bardzo łatwe, ale i komfortowe. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości mobilnym systemom wygrodzeniowym. Ten zintegrowany system służący do zarządzania bezpieczeństwem, zarówno wewnątrz rozmaitych obiektów, jak i na zewnątrz, skutecznie odgradza wybrany obszar czy ciągi komunikacyjne.

W skład jednego z najnowocześniejszych i najłatwiejszych w użyciu systemów o nazwie Skipper wchodzą:

 • kasety ścienne i wolnostojące z taśmami samozwijającymi (w kolorze biało – czerwonym lub żółto – czarnym) i bez taśm,
 • słupki z taśmą odgradzającą i podstawy do słupków,
 • zaczepy  i wsporniki,
 • pachołki i lampy ostrzegawcze.

Kaseta jest kluczowym elementem kompletnego systemu Skipper. Oprócz mocowania do pachołków i słupków Skipper, kasetę z 9-metrową taśmą można zamontować do niemal każdego standardowego pachołka stosowanego w systemach organizacji ruchu na całym świecie. W sprzedaży dostępne są kasety z taśmami w kolorach biało-czerwonym, czarno-żółtym, zielono-białym, niebiesko-białym a także czarno-żółta z napisem „CAUTION” oraz biało-czerwona z napisem „DANGER”.

Wszystkie elementy systemu wykonane są z najwyższej jakości materiałów i są ze sobą kompatybilne – mogą więc być używane w różnych zestawieniach, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Nowoczesne wielofunkcyjne systemy wygrodzeniowe to duża liczba elementów o różnych typach mocowań, znajdujących zastosowania zarówno w wygrodzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.

W przygotowaniu tekstu pomógł  TECHEM: dystrybutor systemów  Skipper – wielofunkcyjnych zintegrowanych systemów służących do zarządzania bezpieczeństwem  https://sklep.techemznaki.pl/skipper-systemy-wygrodzeniowe.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki