Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, w którym na podstawie szeregu wskaźników oceniana jest kondycja jednostki samorządowej, właśnie ukazał się po raz 3. Jak prezentowała się sytuacja Jaworzna w 2019 roku?

REKLAMA

Autorami Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego są ekonomiści z krakowskich ośrodków naukowych. W zestawieniu została oceniana kondycja finansowa niemal 2800 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

 • 1547 gmin wiejskich
 • 628 gmin miejsko-wiejskich
 • 235 gmin miejskich
 • 66 miast na prawach powiatu
 • 314 powiatów ziemskich

O zajętej pozycji decydowała suma wartości następujących wskaźników:

 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
 • relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących).

Pełen opis metodologiczny można znaleźć TUTAJ.

Jak więc wypadło Jaworzno? Na 66 sklasyfikowanych gmin na prawach powiatu Jaworzno uplasowało się niemal w połowie stawki – na 30. miejscu (w tabeli kolejno wartości poszczególnych 7 wskaźników; łączna wartość wskaźników; procentowa strata do lidera):

Lepiej poradzili sobie nasi sąsiedzi: Sosnowiec uplasował się na 16. pozycji, natomiast Mysłowice – 23.

33. pozycja oznacza to spadek w porównaniu z 2018 rokiem, kiedy to Jaworzno zajęło 19. miejsce w swojej kategorii (ostatni wskaźnik jest odwrócony w porównaniu do tegorocznego raportu):

Czołówka kategorii miasta na prawach powiatu wygląda następująco:

Najgorzej w kategorii miasta na prawach powiatu wypadły:

Wyniki wskazują, że Jaworzno było efektywniej zarządzane finansowo przed dwoma laty niż w roku ubiegłym. Jak jednak władze miasta poradzą sobie z obecnym kryzysem finansowym? Tego dowiemy się za rok z kolejnej edycji rankingu.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki