„GWAREK” sp. z o.o. w Trzebini działający w imieniu Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzeszczach, poszukuje spadkobierców po zmarłym  Edward Czapla . 

REKLAMA

Ostatnio zamieszkałym w Jaworznie, zmarłym dnia 21.01.2020r. w Jaworznie.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 2-ch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do „GWAREK” Administracja Jaworzno, przy ul. Nowa 4 w Jaworznie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

„GWAREK” sp. z o.o.

Administracja w Jaworznie

  1. Nowa 4

tel. 32 615 09-53

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki