Ogłaszamy tegoroczną edycję Konkursu Talent i Praca

Z powodu pandemii tegoroczne edycje IV Konkursu Talent i Praca dla najlepszego absolwenta jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej i XIV Konkursu Talent i Praca dla najlepszego maturzysty Jaworzna odbędą się w innych terminach. Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianom.

REKLAMA

Do konkursu dla najlepszego absolwenta jaworznickiej PSM zgłoszono 5 uczniów. Jury pracować będzie w składzie: Marian Miler, Jan Wolański i Wojciech Lichtański. Przesłuchania odbędą się w piątek 26 czerwca w auli jaworznickiej PSM. Każdy z nominowanych do nagrody przedstawi dwa utwory o różnym charakterze. Wyniki konkursu poznany po przesłuchaniach. Ta nagroda im. Jadwigi Zarębskiej wynosi 3 tys. złotych, jej fundatorem jest Jacek Zarębski.

XIV edycja Konkursu Talent i Praca dla najlepszego maturzysty Jaworzna to niezmiennie nagrody w trzech dziedzinach: humanistycznej, biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej. Najprawdopodobniej wyniki matur poznamy 11 sierpnia. Po tym terminie przez kilka dni organizatorzy czekać będą na zgłoszenia szkół. Pisemne zgłoszenia w dotychczasowej formie prosimy składać w redakcji „Co Tydzień” ul. św. Barbary 7. Maturzyści zamieszkali w Jaworznie a uczący się poza naszym miastem, spełniający wymogi konkursu mogą zgłaszać się osobiście. Jury będzie obradować w niezmienionym składzie: Stanisława Helbin, Barbara Chuderska, ks. Lucjan Bielas, Jan Wolański i Artur Żurawik (przewodniczący jury). Wyniki prac jury zostaną ogłoszone publicznie do końca sierpnia. Nagrody zostaną wręczone publicznie. Organizator poinformuje każdego z laureatów o miejscu i dacie wręczenia nagród. Nagroda w części kierowanej do maturzystów wynosi 2 tys. złotych. Fundatorami są: w dziedzinie humanistycznej Janina Dębska Bębenek i Marian Bębenek, w dziedzinie biologiczno-chemicznej – Małgorzata Świętosławska, w dziedzinie matematyczno-fizycznej – Olga i Witold Kotulscy.

– Mimo sytuacji pandemii i trudności w przebiegu konkursu – mówi organizatorka konkursu Janina Dębska Bębenek – organizator niezmiennie trzyma się idei samego konkursu, w myśl zasady, że jeżeli nie będziemy dbać o młodych, zdolnych, utalentowanych, to wykreują się miernoty.

O przebiegu tegorocznej edycji konkursu będziemy informować na bieżąco.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki