Nowelizacja art. 117. Kodeksu wykroczeń wprowadziła nowy mandat dla kierowców – głownie taksówkarzy i kierowców busów.

REKLAMA

Art. 117 Kodeksu wykroczeń brzmi:
§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Mowa tutaj przede wszystkim o dezynfekcji miejsc, których często dotykają pasażerowie. Wysokość kary za takie wykroczenie wynosi 100 zł. Kontroli czystości mogą się spodziewać kierowcy busów czy taksówkarze.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki