Jaworzno Gigant

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo-budowlanych i kontroli okresowych budynków.

REKLAMA

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych
• Remont atrap attykowych
• Modernizacja instalacji odgromowej

2. Remont balkonów

3. Remont dachów
• Modernizacja instalacji odgromowej

oraz zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli 
• Rocznej na podstawie art. 62 ust.1 pkt.1 lit.a
• 5-cio letniej na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki, oraz jego otoczenia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ofert i wpłata wadium na konto
Sp-ni w banku PKO Jaworzno nr konta: 28 1020 2528 0000 0002 0019 5883

Wysokość wadium na poszczególne pozycje jest określona w materiałach przetargowych.
Wpłata wadium nie dotyczy wykonawców składających oferty na kontrole okresowe.

Oferty na poszczególne rodzaje robót należy złożyć w siedzibie Sp-ni w pok. Nr 10 do dnia 25.06.2020 do godz. 14-tej.

Na kopertach należy umieścić dopisek „przetarg na…………….”
z uwagą „nie otwierać do chwili rozstrzygnięcia”

Wybór wykonawców nastąpi na podstawie analizy złożonych ofert. O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Informacje: 32/751-16-78; 32/751-01-86 wew. 23 lub 29
Bezpłatne materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok.nr 1 lub 7 w godz. od 9-13-tej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki