Ukarana za spalanie odpadów. Straż Miejska w Jaworznie podczas zeszłotygodniowej interwencji ukarała właścicielkę jednej z jaworznickich posesji za palenie w piecu śmieciami.

REKLAMA

W trakcie kontroli na jednej z posesji strażnicy miejscy znaleźli znaczną ilość drewna pokrytą lakierami, bejcami, smarami. Drewno to, jak przyznała sama właścicielka terenu, przeznaczone było na opał. W kotłowni budynku znajdującego się na posesji funkcjonariusze znaleźli kolejne przygotowane do spalenia odpady. W samym palenisku, oprócz popiołu, znajdywało się pokryte lakierem niedopalone drewno.

Właścicielka w trakcie przeprowadzania przez funkcjonariuszy czynności przyznała się do popełnienia wykroczenia. Została ukarana mandatem karnym za termiczne przekształcanie odpadów. Zobowiązano ją również do usunięcia z posesji śmieci, które służyły za opał.

Za spalanie odpadów grozi mandat karny w wysokości do 500 zł oraz grzywna do 5000 zł.

Przypomnijmy, że podczas spalania odpadów do atmosfery przedostają się niebezpieczne substancje:

  • tlenki węgla, azotu, dwutlenek siarki,
  • metale ciężkie takie jak: kadm, rtęć, tytan, ołów,
  • pyły, sadze, substancje smoliste,
  • nieograniczone związki chloru i fluoru.

Powodują one zachorowania na choroby układu oddechowego, układu krążenia wywołane niedotlenieniem, układu nerwowego, choroby nowotworowe.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru domu.

 

foto: Straż Miejska w Jaworznie

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki