Negatywny wynik testu na obecność koronawirusa to warunek konieczny dla każdego, kto rozpoczyna pracę w TAURON Wydobycie, w tym dla nowych pracowników firmy zewnętrznych. To kolejne z zabezpieczeń przeciwwirusowych wdrożonych w Spółce.

Od marca w TAURON Wydobycie efektywnie wdrożono szereg działań prewencyjnych.

REKLAMA

Do tej pory w trzech zakładach górniczych Spółki wystąpił tylko jeden przypadek zachorowania na koronawirusa.

Z myślą o bezpieczeństwie pracowników przemodelowano organizację czasu pracy w zakładach górniczych, zabezpieczono środki ochronne i wdrożono nowe zasady prowadzenia transportu ludzi zarówno wyciągami szybowymi, jak i wyrobiskami podziemnymi.

Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała.

Wdrożone zostały specjalne procedury dotyczące transportu ludzi w kopalniach, w tym wyciągami szybowymi i wyrobiskami podziemnymi. Zmiany wprowadzono z uwzględnieniem możliwości technicznych zakładów górniczych Spółki.

Prowadzona jest regularna dezynfekcja klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wyznaczonych miejscach na powierzchni zakładów górniczych.

Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji
oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej.
W zależności od rozwoju sytuacji, jeżeli będzie potrzeba, będą podejmowane dalsze środki zapobiegawcze.

Działania ochronne z myślą o najbliższych

Wpływ obecnej sytuacji jest odczuwalny zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Stąd preferowane jest holistyczne podejście Spółki do działań profilaktycznych.

W TAURON Wydobycie wszyscy pracownicy otrzymali maseczki ochronne wielokrotnego użytku, których mogą używać również poza miejscem pracy. Rozdysponowano ich prawie 13 tysięcy.

W tak nietypowym okresie szczególnie potrzebna może okazać się również budująca rozmowa z drugą osobą. Dlatego w Spółce działa specjalny numer telefonu, pod którym każdy może porozmawiać z profesjonalnym psychologiem i uzyskać motywujące wsparcie.
Wiedza psychologa w połączeniu z rozmową pozwala zrozumieć nasze reakcje na otaczającą rzeczywistość i lepiej skonfrontować je z wyzwaniami codzienności. Z tej formy wsparcia skorzystało już kilkadziesiąt osób.

Pakiet działań osłonowych przez ekonomicznymi skutkami epidemii

Aby zagwarantować stabilność finansową spółki i co z tym związane, zachować miejsca pracy dla ponad 6 600 osób w niej zatrudnionych, na czas rynkowego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, w TAURON Wydobycie wdrożono pakiet osłonowy.
Zakłada on ograniczenie czasu pracy skutkujące obniżeniem o 20 procent wynagrodzenia wszystkim pracownikom TAURON Wydobycie, łącznie z zarządem Spółki, a także skorzystanie z instrumentów rządowej tarczy antykryzysowej.
– Naszym nadrzędnym celem pozostaje utrzymanie i ochrona miejsc pracy w zakładach górniczych Spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych TAURON Wydobycie i dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji rynkowej – podkreśla
Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki