Edukacja w szkołach przeniosła się do internetu. Nie wszyscy uczniowie mają jednak dostęp do komputerów, aby uczestniczyć w zajęciach online. Aby wyrównać szansę, dyrektorzy szkół wnioskowali o zakup sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów.

REKLAMA

Jakie szkoły otrzymają komputery i w jakiej ilości? 

Planujemy zakup laptopów dla uczniów jaworznickich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zakładamy przekazanie zakupionego sprzętu  do 21 szkół podstawowych oraz 8 ponadpodstawowych  z kolei o  wypożyczeniu  laptopa konkretnemu uczniowi zdecyduje dyrektor szkoły, który posiada wiedzę i rozpoznał potrzeby wsparcia w zakresie zdalnego nauczania swoich uczniów. – informuje Urząd Miejski.

Wniosek, został złożony na zakup 29 szt. laptopów dla uczniów jaworznickich szkół.

Miasto pozyskało dotację na ten cel w wysokości 99 992,00 złotych. Cena zakupu jednego komputera to kwota ok 3 400 zł.

–  O  wypożyczeniu  laptopa konkretnemu uczniowi zdecyduje dyrektor szkoły, który posiada wiedzę i rozpoznał potrzeby wsparcia w zakresie zdalnego nauczania swoich uczniów. – mówi na stronie UM Jaworzno, Irena Wojtanowicz – Stadler naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Po jednym komputerze na szkołę to kropla w morzu potrzeb.

Kto dostarczy laptopy?

Laptopy dostarczy firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę cenową w ramach ogłoszonego zapytania w formie metryki sprawy, na stronie BIP Jaworzno. (metryczka zostanie ogłoszona do 20 maja 2020 r.) Termin publikacji liczony jest jako 5 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia.  Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od dnia jego wyboru.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki