KoronaJaworzno grupa Spec Food Care

Inicjatywa Społeczna #koronajaworzno, której działania śledzimy od początku ogłoszenia pandemii prowadzi jednocześnie kilka projektów, których celem jest pomoc mieszkańcom w wielu aspektach. Jednym z projektów inicjatywy jest grupa Spec Food Care.

Wolontariusze tworzący tą grupę niosą pomoc doraźną i długofalową. Jak się okazuje prócz robienia zakupów, organizowania transportów medycznych czy wizyt u specjalistów, rolą wolontariuszy jest również pomoc socjalna, która w obecnym czasie gospodarczym stała się niezwykle istotna.
To właśnie działania na szeroką skalę w znacznym stopni wspierają pracę personelu medycznego, wpisując się jednocześnie w kanon społecznych potrzeb. Warto zaznaczyć, że dzięki procedurom bezpieczeństwa opracowanym przez założyciela inicjatywy Piotra Fijoł pomimo zagrożenia żadna z osób biorąca udział w wolontariacie nie ucierpiała zdrowotnie.
W imię zasady działaj lokalnie, myśl globalnie aktywność Korony Jaworzno już wykracza poza granice naszego miasta i województwa o czym z pewnością będziemy informować. Działania inicjatywy możecie wspierać LINK DO ZRZUTKI, a ich działania śledzić w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/groups/koronajaworzno/.
REKLAMA

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki