Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.

GRUPA A1 BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

REKLAMA

Przedmioty realizowane na  poziomie rozszerzonym:

 1. Biologia.
 2. Chemia.
 3. Do wyboru: język angielski lub matematyka.

Tradycją już jest, że grupy biologiczno – chemiczne w I Liceum to grupy dla  przyszłych lekarzy, weterynarzy, dietetyków, farmaceutów, kosmetologów czy też ratowników medycznych.

Nasza Szkoła – jak dowodzą tego fakty – szczególnie sprzyja młodym ludziom zainteresowanym tymi kierunkami kształcenia.

OTO  FAKTY:

 • nauka chemii, biologii czy matematyki jest łatwa i przyjemna dzięki przystępnym formom przekazywania wiedzy z wykorzystaniem ciekawych prezentacji multimedialnych, pokazom efektownych doświadczeń czy metod eksperymentalnych,
 • uzyskiwanie przez  maturzystów  bardzo dobrych wyników maturalnych, dzięki systematycznemu rozwiązywaniu arkuszy maturalnych na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, dużej ilości zadań rachunkowych czy problemowych, uczestniczenia w kołach chemicznym, biologicznym i matematycznym,
 • uczniowie „Jedynki” uczestniczą w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: warsztaty chemiczne w Muzeum Farmacji, tradycyjne terenowe warsztaty ekologiczne w Rycerce,
 • nasi licealiści sprawdzają wiedzę i umiejętności chemiczne, rywalizując z sobą w cyklicznym Szkolnym Konkursie Chemicznym,  w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach, oraz w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK  na Uniwersytecie Toruńskim,
 • uczniowie zgłębiają tajemnice biologii na zajęciach laboratoryjnych z biochemii na UŚ w Katowicach,
 • nasi absolwenci bez problemu dostają się na wymarzone studia kierunkowe,
 • wielokrotnie absolwenci Jedynki to zwycięzcy w konkursie „Talent i Praca w dziedzinie przedmiotów biologiczno-chemicznych.

GRUPA A2 MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty realizowane na  poziomie rozszerzonym

 1. Matematyka.
 2. Informatyka.
 3. Do wyboru: język angielski lub fizyka.

Grupa matematyczno-informatyczna w I Liceum w Jaworznie daje szansę przygotowania do wejścia na rynek pracy  przyszłym  inżynierom, matematykom, informatykom, programistom czy też grafikom komputerowym.

I LO otwiera nowe drogi rozwoju swoim licealistom z grupy informatycznej dzięki współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami.

OTO  FAKTY:

 • rozszerzenie z przedmiotów ścisłych wraz z dodatkowymi zajęciami z baz danych, środowiska sieciowego stanowią podwaliny do rozpoczęcia nauki na studiach technicznych,
 • rozszerzona matematyka to gruntowne powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do osiągnięcia wysokich wyników maturalnych i dostania się bez problemów na wybrany kierunek, dzięki systematycznemu rozwiązywaniu arkuszy maturalnych, dużej ilości zadań rachunkowych czy problemowych, na zajęciach lekcyjnych i kole matematycznym,
 • nasi uczniowie zdobywają laury matematyczne w Miejskim Konkursie Matematycznym, oraz w regionie i kraju w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym” Poszukiwanie Talentów” czy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
 • uczniowie z Jedynki uczestniczą w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych: „Naukowe czwartki” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Międzynarodowy Dzień Liczby π” na Uniwersytecie Śląskim,
 • wiedzę z informatyki zgłębicie dzięki udziałom w konkursach informatycznych i współpracy szkoły z przedsiębiorstwami i firmami informatycznymi.

GRUPA A3 HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane na  poziomie rozszerzonym

 1. Historia.
 2. Język polski.
 3. Do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub geografia.

I Liceum w Jaworznie sprzyja  młodym humanistom, którzy  swoje szerokie zainteresowania humanistyczne  mogą rozwijać uczestnicząc w konkursach, koncertach czy recitalach, otwiera im nowe drogi rozwoju dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury.

Absolwenci mogą studiować m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę.

OTO FAKTY:

 • licealiści  spotykają się z sędziami, adwokatami jaworznickiego sądu, profesorami prawa, wykładowcami UŚ, UJ,
 • historię i wiedzę o społeczeństwie uczniowie poznają i rozwijają obserwując procesy sądowe, debaty polityczne, wyjeżdżając do Sejmu i Senatu RP, uczestnicząc w wykładach na uczelniach wyższych i gmachach muzeów,
 • licealiści Jedynki propagują samorządność uczniowską nie tylko w szkole, to z ich inicjatywy powstała  Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, w której pracach czynnie uczestniczą
 • I LO we współpracy z Fundacją Mediów i Kultury im. Z. Krudzielskiego umożliwia licealistom udział w spektaklach w Teatrze STU oraz spotkania z najsłynniejszymi nazwiskami polskich scen, jak Daniel Olbrychski czy Michał Żebrowski,
 • młodzież z I LO systematycznie uczestniczy w spektaklach Teatru Śląskiego czy Teatru Rozrywki,
 • dla miłośników X muzy organizowane są wyjazdy do kin studyjnych czy kino-teatrów,
 • we współpracy z CK Teatr Sztuk licealiści organizowali pokazy mody, sesje fotograficzne, happeningi artystyczne, a także projektowali i wykonywali kostiumy teatralne, współpracując z profesjonalnymi projektantami mody w związku z projektem Fashion Teatr,
 • uczniowie I Liceum są laureatami licznych ogólnopolskich konkursów literackich m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie „O nagrodę Pawiego Pióra”, w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki