Posługa duszpasterska ks. proboszcza Jerzego Dębskiego dobiegła końca w sierpniu 2004 r. Obowiązki proboszcza przejął ks. Wiesław Jarząbek. W styczniu 2005 r. proboszcz udał się do Rzymu. 20 maja papież Jan Paweł II udzielił na prośbę ks. proboszcza błogosławieństwa dla dzieci z Jeziorek idących do pierwszej komunii świętej. Wręczono je dzieciom już po śmierci Ojca Świętego.

REKLAMA

W 2005 r. ukazał się pierwszy numer parafialnego biuletynu „Echa Nazaretu”. Ks. proboszcz pisał w nim do parafian o zamierzeniach wydawcy biuletynu, w którym planowano zamieszczanie wiadomości z życia parafii, teksty historyczne o regionie, anegdoty z życia wzięte, życzenia, podziękowania, teksty poetów i prozaików i inne. W tym też roku ukazał się artykuł „Historia parafian mierzona liczbami”, zapisano w nim, że parafia liczy 850 mieszkańców. Za wyjątkiem kilku rodzin wszyscy to wierni parafii. Od powstania parafii udzielono w niej 102 chrztów, do komunii świętej przystąpiło 186 dzieci, bierzmowanie przyjęło 145 osób, zawarto 45 małżeństw, zmarło 96 osób. W 2009 r. na głównej ścianie ołtarzowej umieszczono obraz Świętej Rodziny. Do prostokątnych ram przycięto trapezowe obrazy z ołtarzy bocznych – MB Częstochowskiej i św. Józefa. W kolejnych latach wykonano zewnętrzną elewację kościoła.

W 2000 r. Jan Jamrozik przystąpił do budowy przydrożnej kapliczki. Jak mówił pomysł budowy kapliczki zrodził się 7 października 2000 r. podczas pielgrzymki do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Kapliczkę-grotę z Matką Bożą w znaku fatimskim pobudowano na działce przy ul. Kasztanowej, na której znajduje się budynek po dziadkach Jana Jamrozika. W ten sposób uczczono: objawienie Matki Bożej w Fatimie w 1917 r., jubileusz roku 2000 narodzenia Jezusa Chrystusa, prawie 27-letni pontyfikat Jana Pawła II, powstanie Radia Maryja, wyrażono tak też wdzięczność Panu Bogu za opiekę nad rodziną fundatora. Budowę groty rozpoczęto w listopadzie 2000 r. Wzorowano ją na grocie Matki Bożej Niepokalanej z Lichenia. Grotę pobudowano z piaskowca i wapienia. Wewnątrz znajdują się dwie płytki marmurowe, pobłogosławione przez Jana Pawła II w czasie audiencji na placu św. Piotra w kwietniu 1996 r. Na nich ustawiono figurę Matki Bożej, którą sprowadzili z Fatimy ojcowie Pallotyni z Krzeptówek w Zakopanem. Figurkę od nich Jan Jamrozik odkupił w październiku 2011 r. W zbiorniku pod figurą znajdują się kamienie, które pan Jan przywiózł z odbytych z żoną Ewą licznych pielgrzymek. Znajdują się tam m.in. kamienie z Fatimy, z góry Synaj, z miejsc w Ziemi Świętej, z Jasnej Góry, z Giewontu, z Kolosan w Turcji, z bazylik w Rzymie. Część kamieni wmurowano w czasie budowy, część znajduje się w wspomnianym zbiorniku. Budowę groty zakończono 12 października 2013 r. w dniu poprzedzającym uroczyste poświecenie całego świata Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Kapliczkę poświęcił ks. proboszcz Jarząbek 13 października 2013r.

Poświęcenie kapliczki na posesji Jana Jamrozika, 2013 r. (fot. Jan Jamrozik)

Jubileusz 20-lecia parafii świętowano w 2014 r. Główne uroczystości odbyły się 5 listopada 2014 r., w 14 rocznicę konsekracji świątyni. Uroczystościom przewodniczył ks bp Grzegorz Kaszak. Podczas dziękczynnej Eucharystii biskup poświęcił tablicę upamiętniającą bp. Adama Śmigielskiego, który przed 20 laty parafię erygował.
Ela Bigas na podst. „Historii Jeziorek” Grażyny Gut i Jerzego Gut

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki