REKLAMA

W marcu zaczęły obowiązywać przepisy zmieniające kwestię upadłości konsumenckiej. Warto wiedzieć kto może skorzystać z tej opcji.

Co to jest upadłość konsumencka

Nowe zasady dotyczące upadłości konsumenckiej mają za zadanie uproszczenie procedury, po to aby łatwiej było poradzić sobie z długami. Czym jednak jest rzeczona upadłość? Polega ona na ogłoszeniu przez sąd redukcji lub umorzenia zobowiązań finansowych osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Taką upadłość ogłosić można jedynie w stosunku do długów zaistniałych przed jej ogłoszeniem. Ma też istotne znaczenie fakt, iż upadłość można ogłosić nawet jeśli dłużnik umyślnie doprowadził do zadłużenia. Warto w postępowaniu skorzystać z pomocy prawnika, usługi w tym zakresie świadczy na przykład kancelaria Solvers.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka to środek dozwolony osobom fizycznym – takim, które nie prowadzą działalności i nie pozostają w spółce. Wniosek może jednak zostać złożony nie tylko przez dłużnika – również wierzyciel jest do tego uprawniony. Dla całego postępowania istotne jest udowodnienie, że dłużnik rzeczywiście nie ma możliwości spłacenia zobowiązań. Żeby złożyć wniosek należy wnieść odpowiednie pismo do właściwego sądu wraz z opłatą w wysokości 30 złotych. W wyniku ustaleń sądu może okazać się, że umorzona zostanie jedynie część długów, co prowadzić może nawet do sprzedaży mienia dłużnika, celem spłaty zobowiązań.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości dla wielu osób oznacza nowy start – ma też ono jednak swoje konsekwencje. Należą do nich na przykład ograniczenia w zawieraniu umów, utrata prawa do zarządzania swoim majątkiem przez dłużnika, często też przekazanie majątku syndykowi. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, z automatu powstaje rozdzielność majątkowa.

Istotny jest też fakt, iż jeżeli konsument postanowi zrezygnować z pracy bez podstawy ku takiemu działaniu, postępowanie o ogłoszenie upadłości może zostać umorzone, a co za tym idzie – nie będzie możliwe skorzystanie z tego środka w przyszłości.

W tym miejscu warto też dodać, iż nowelizacją uchylono przepis nakazujący sądowi oddalenie wniosku o upadłość byłego przedsiębiorcy, który w okresie uprzednich dziesięciu lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Innymi słowy, przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką na następny dzień po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej nawet wtedy gdy nie zgłosił wniosku jako przedsiębiorca.

Więcej o upadłości konsumenckiej znaleźć można pod adresem https://kancelaria-solvers.pl/upadlosci-konsumenckie/.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki