Rozpoczyna się rekrutacja do pierwszych klas. Zapraszamy do Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaworznie.

REKLAMA

INSPIRUJEMY i WSPOMAGAMY:

– indywidualne podejście
– wyjątkowi nauczyciele
– bogata oferta edukacyjna
– liczne sukcesy

WNIOSEK pobierz >>> http://psmjaworzno.edu.pl/wniosek.doc
odeślij na sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, przez Messenger lub telefon 32 7629324.

Sekretariat czynny: Poniedziałek, środa oraz w czwartek w godzinach od 09:00 do 13:00.

Fragmenty z regulaminu przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie. Całość na stronie szkoły.

§ 1.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 oraz nie więcej niż 10 lat i w cyklu czteroletnim dla młodzieży, która w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 oraz nie więcej niż 16 lat.

§ 2.

1. Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest:

– złożenie w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia nauki gry na danym instrumencie,

– uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej.

2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

§ 4.

Uczeń, który w wyniku testu uzyskał od 13 do 25 punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I stopnia.

§ 5.

1. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikających z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają uczniowie, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.

2. Pozostali kandydaci umieszczani są na listach rezerwowych lub listach przyjętych warunkowo, jeśli zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki