W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Wszystkie procedury wprowadzone w zakładzie górniczym w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce zadziałały prawidłowo. Pracownicy, którzy pracowali w brygadzie z zakażonym zostali objęci kwarantanną. Przeprowadzono też dezynfekcję drogi przejścia pracownika na terenie zakładu.

REKLAMA

Zdarzenie nie ma wpływu na zapewnienie ciągłości produkcji zakładu górniczego. – informuje TAURON Wydobycie.

Tauron Wydobycie ZG JaninaSztab kryzysowy TAURON Wydobycie jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz sztabem kryzysowym wojewody. Wszystkie wykonane czynności są zgodne z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W Spółce działa ekspercki zespół kryzysowy powołany przez prezesa zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związane z zapobieganiem wystąpieniu wśród pracowników koronawirusa.

W środkach przekazu na bieżąco aktualizowane są zalecenia i komunikaty służb sanitarnych. Każda osoba wchodząca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała. Uwzględniając specyfikę i dostępność rozwiązań w poszczególnych zakładach górniczych Spółki zmieniono czasy jazdy załogi szybami.

Tam, gdzie to możliwe uruchomiono dodatkową jazdę załogi innymi szybami. Ograniczono liczbę osób przebywających na jednym piętrze klatki wyciągu szybowego oraz w wozach osobowych kolei podziemnej. Wdrożone wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.

Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej. Na każdym z zakładów działają odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe i służby BHP gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia. Uruchomione zostały też okresowe dezynfekcje infrastruktury kopalń i wiele innych przedsięwzięć ochronnych.

Sytuacja jest na bieżąco analizowana i konsultowana z organami ochrony zdrowia publicznego.

Jak wyglądają działania prewencyjne na kopalni – wideo

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki