Ul. Martyniaków zostanie przebudowana. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował o przyznaniu łącznie 134 mln zł dotacji na nowe inwestycje drogowe. Część z tej kwoty trafi do Jaworzna.

REKLAMA

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych trafi do Jaworzna 5 mln zł z przewidzianych na inwestycje drogowe w województwie 134 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Martyniaków.

Wg informacji zawartych w projekcie przetargu z dnia 28 lutego 2020, remont ma objąć przebudowę odcinka ul. Martyniaków oraz przebudowę obecnego skrzyżowania ul. Martyniaków z ul. Moniuszki na rondo:

1/Przebudowę odcinka drogi publicznej na odcinku od km 0+0,00 do km 1+920 oraz od km 2+153 do km 2+594, 2/ Przebudowę skrzyżowania ul. Martyniaków z ul. Moniuszki (rondo): przebudowa skrzyżowania trójwlotowego na skrzyżowanie typu rondo, kategoria G. 3/ Przebudowę odcinka ul. Martyniaków od km 1+920 do km 2+153.

Pierwszy przetarg, ze względu na względu na wysokość złożonych przez potencjalnych wykonawców ofert, został unieważniony:

W pierwszym przetargu datę zakończenia inwestycji wyznaczono na 15 marca 2022 roku. Obecnie urząd miejski nie rozpoczął jeszcze kolejnego postępowania przetargowego na przebudowę ul. Martyniaków.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki