Dodatek mieszkaniowy i energetyczny – kto może się starać o przyznanie? Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat dodatku mieszkaniowego i energetycznego dla zainteresowanych mieszkańców Jaworzna.

REKLAMA

Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Podstawowym kryterium jest dochód na członka rodziny. Nie może on przekraczać 1 925,00 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 1 375,00 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli powyższe kryterium zostanie spełnione, to dodatek przysługuje każdemu właścicielowi, najemcy i podnajemcy lokalu i osobom czekającym na lokal zamienny lub socjalny.

Przy obliczaniu dochodu nie uwzględnia się takich pomocy jak 500+  czy świadczeń uzupełniających.

Osoby, które uzyskały dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o przyznanie dodatku energetycznego (więcej szczegółów TUTAJ).

Więcej informacji na temat dodatku można znaleźć na stronie MZNK TUTAJ, lub pod numerami telefonów (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.

Gdzie złożyć potrzebne dokumenty?

Dokumenty należy składać w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b, w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych, pokój 309.

Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać TUTAJ.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki