W obliczu zagrożenia związanego z wystąpieniem koronawirusa we wszystkich zakładach górniczych TAURON Wydobycie wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i szereg działań prewencyjnych.

REKLAMA

Naczelną zasadą działania jest teraz zapobieganie i ochrona.

W środkach przekazu na bieżąco aktualizowane są zalecenia i komunikaty służb sanitarnych.

Każda osoba wchodząca na teren spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała.

We wszystkich zakładach górniczych pracownicy mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i podstawowych zasad higieny.

Przygotowywane są rozwiązania organizacyjne umożliwiające zróżnicowanie godzin rozpoczęcia zmiany, a tym samym korzystania z miejsc zbiorowych w zakładach górniczych.

Uruchomione zostały też okresowe dezynfekcje infrastruktury kopalń i wiele innych przedsięwzięć ochronnych.

W spółce działa ekspercki zespół kryzysowy, który koordynuje nadzwyczajne działania związane z zapobieganiem wystąpieniu wśród pracowników koronawirusa.

Zarówno w wyrobiskach pod ziemią, jak i na powierzchni, wyznaczono specjalne miejsca
do bezpiecznego izolowania pracowników w przypadku zakażenia.

Podziemne wyrobiska kopalń są stałe wentylowane nieprzerwanym, bardzo silnym strumieniem świeżego powietrza.

Na każdym z zakładów górniczych działają odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe
i służby BHP gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia.

Pracownicy biurowi mają możliwość pracy w trybie home office.

Klienci, kontrahenci i pozostali partnerzy biznesowi spółki proszeni są o kontaktowanie się
z firmą przede wszystkim ze pośrednictwem środków komunikacji na odległość np. mailowo, telefonicznie.

Sytuacja jest na bieżąco analizowana i konsultowana z organami ochrony zdrowia publicznego.

W trzech zakładach górniczych spółki eksploatacja prowadzona jest za pomocą  sześciu frontów wydobywczych, a średnie wydobycie przekroczyło w spółce 20 tysięcy ton na dobę. Obecnie możliwości spółki pozwalają na stałe utrzymanie takiego poziomu wydobycia.

źródło: Tauron Wydobycie

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki