Wodociągi Jaworzno wprowadzają dodatkowe środki bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ochronę zdrowia pracowników.

  • do 23 marca zamknięte zostają biura spółki. Kontakt z Wodociągami możliwy jest poprzez e-BOK, mai sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl oraz telefonicznie,
  • czasowe wstrzymanie prac remontowych, inwestycji, zaplanowanych budów, wymian wodomierzy i wycen przyłączy,
  • Wodociągi będą wykonywały tylko prace naprawcze związane z brakiem wody lub jej wyciekiem,
  • roboty naprawcze u klientów społki realizowane będą tylko w przypadku, gdy mieszkaniec udostępni pracownikom pomieszczenia, a prace realizowane będą bez jego obecności, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu,
  • w przypadku zgłoszeń związanych z czasową zmianą jakości wody (barwa, mętność) Klient zobligowany będzie przepłukać przyłącz przez węzeł wodomierzy i przekazać telefonicznie stan wodomierza przed i po wykonaniu tych czynności.
- REKLAMA - Zewnętrzne linki