Szpital Wielospecjalistyczny realizuje zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną szerzenia się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Od 11 marca br. (po wykonanych ćwiczeniach i rozstawieniu niezbędnych urządzeń), przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powstało wydzielone miejsce segregacji pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa.

REKLAMA

Ze względu na ryzyko infekcji SARS-CoV-2 szpital jest zobowiązany, do stworzenia osobnej ścieżki dla pacjentów z objawami zakażenia układu oddechowego poza głównym traktem przyjęć do szpitala. Rozstawiony namiot to miejsce wstępnej segregacji – służy on do rozdzielenia dróg przyjęcia do szpitala dla osób z objawami choroby zakaźnej.

Zastosowane przez szpital działania są prewencyjne i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Jednocześnie przypomina się, ze osoby spełniające kryteria podejrzenia choroby zakaźnej zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, NFZ i Głównego Inspektora Sanitarnego powinny:

  • w pierwszej kolejności zgłaszać się do najbliższego oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego

oraz

  • telefonicznie zawiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca zamieszkania.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki